Sportakkoord Veenendaal

De gemeente Veenendaal is één van ruim 300 gemeenten die het initiatief hebben genomen een lokaal sportakkoord te sluiten. Dit in navolging van het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 gesloten is door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF, de Vereniging Sport en
Gemeenten (VSG), diverse sportorganisaties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Het Sportakkoord Veenendaal is tot stand gekomen in samenwerking met de sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente Veenendaal. Een proces onder tijdsdruk, maar desondanks een waardevol proces, met een resultaat waarop Veenendaal de komende jaren verder kan bouwen. In het Sportakkoord Veenendaal zijn gezamenlijke ambities uitgesproken voor 2020 tot en met 2023. Ambities die ertoe moeten leiden dat inwoners van Veenendaal (nog) meer gaan sporten en bewegen!

Wethouder Sport Martijn Beek: “Met dit Sportakkoord Veenendaal gaan we aan de slag om nog meer inwoners van Veenendaal in beweging te krijgen en te houden. We willen sport en bewegen benutten om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren.”

Plezierig sporten

Wethouder Beek: “Onze ambitie is dat alle inwoners van Veenendaal met plezier gaan en blijven sporten en bewegen, dat er een veilig en duurzaam sport- en beweegaanbod is dat aansluit op de wensen en mogelijkheden van de inwoners van Veenendaal.”

Een concrete invulling van het thema inclusief sporten en bewegen is een multisportprogramma voor volwassenen, waar inwoners kunnen kiezen uit een sportkeuze-menulijst met verschillende sportactiviteiten.

Meer beweging voor kinderen staat centraal in het tweede thema, waarbij enerzijds wordt gedacht aan het openstellen van schoolpleinen en sportaccommodaties op incourante tijden, en anderzijds aan het stimuleren van gezonde voeding.

Netwerken in de sport

Veenendaal telt bijna zeventig sportverenigingen die vijftig verschillende sporten aanbieden en waar zo’n tienduizend vrijwilligers actief zijn. In die sector zit veel kennis die kan worden gedeeld en bestaat behoefte aan ondersteuning, waarover kan worden nagedacht. Netwerken in de sport kan dan veel winst opleveren.

Om in de toekomst ook te kunnen blijven sporten is het vierde thema, duurzaamheid, van belang. De accommodaties moeten met energiezuinige installaties worden uitgerust, zoals warmtepompen en zonnepanelen. Een andere ambitie is dat minimaal vier buitensportaccommodaties een bezettingsgraad van 75% hebben, gemeten over de periode maandag tot en met zaterdag.

Ook meedoen aan Sportakkoord

Een kernteam is aangesteld om sturing te geven. “Sportservice Veenendaal en gemeente Veenendaal zitten met een aantal partijen in het kernteam. Samen gaan we aan de slag om Veenendaler nog vitaler te maken. Bovendien nodig ik alle verenigingen en organisaties die dit Sportakkoord Veenendaal en deze ambitie onderschrijven om dit  Sportakkoord ook te ondertekenen en te participeren.” besluit Rob van Manen.

Wil jij meer informatie of aansluiten als partner? Stuur dan een e-mail naar: ate.brouwer@sportserviceveenendaal.nl.